GDPR

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Tyto zásady vydané v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení") firmou Studio Zachová, se sídlem Mácova 48/29, Brno, 621 00, zapsanou v živnostenském rejstříku IČ: 64312721, mají za cíl zajištění informační povinnosti Správce dle čl. 13 Nařízení.

Kontaktní údaje Správce:
Jana Zachová, Ivanovice 48/29, Brno 621 00 email: vs.janazachova@gmail.com,
telefon: +420 607 823 654

Subjekty údajů:
Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, jsou fyzické osoby - zákazníci Studia Zachová.

Kategorie osobních údajů, které správce zpracovává:
• Identifikační údaje - jméno, příjmení
• Kontaktní údaje - telefonní číslo,
• Další údaje - typy barvy na vlasy (či kosmetiky)
• Citlivé osobní údaje - nezpracovává

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů:
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel, kterým je výhradně kontaktování zákazníků a použité typy barev a kosmetiky.

Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli:
Správce údajů tyto nesdílí a neposkytuje jiným organizacím, používá je výhradně pro potřebu studia.

Způsob zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje pouze ručně. Ochrana údajů je zajištěna bezpečným uložením vedené kartotéky v uzamykatelném prostoru.

Práva subjektů údajů:
Každý subjekt údajů (zákazník) má právo:
• na informace o zpracování osobních údajů
• na přístup k osobním údajům (účel zpracování, příjemci, kategorie...)
• právo na opravu (při změně tel. čísla nebo jiné skutečnosti)
• právo na výmaz (právo "být zapomenut")
• právo na omezení zpracování (např. nepoužívat telefon ale pouze email atd.)
• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Zpět na titulní stranu

Studio Zachová, Mácova 29, Brno-Ivanovice, 621 00, telefon: +420 549 271 997, Facebook
© 2010 Studio Zachová